Gość może zrezygnować do 14 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pokoju bez podania przyczyn i pochodzenia kosztów. Gość musi zgłosić rezygnację w formie pisemnej lub tekstowej (listownie lub e-mailem) lub za pośrednictwem swojego konta użytkownika gospodarzowi, z zachowaniem terminu anulowania. Istotną datą dla terminowości anulacji jest otrzymanie oświadczenia u gospodarza. Nie narusza to prawa do anulowania ewentualnej rezerwacji gościa jako konsumenta. W przypadku anulowania zgodnie z punktem 8.1., gospodarz zwróci gościowi wpłacone już opłaty w całości. Cena rezerwacji zostanie zwrócona w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania anulowania O ile strony nie uzgodniły inaczej, gospodarz zwróci gościowi cenę rezerwacji przy użyciu tych samych środków płatniczych, których gość użył podczas rezerwacji pokoju.