Informacje zgodnie z § 5 TMG

DeskNow GmbH
Carl-Benz-Straße 27
48734 Reken

HRB18625
Uważaj, gdziekolwiek jesteś

DeskNow® to znak słowno-graficzny zarejestrowany w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych pod numerem rejestracyjnym 30 2019 225 240. Właścicielem znaku słowno-graficznego jest firma DeskNow GmbH wymieniona powyżej w nadruku.

Reprezentowany przez dyrektora zarządzającego:

Marius Jarzyna

Kontakt

Telefon: +49 (0) 800 3375 669
E-Mail: info@desk-now.com

Identyfikator podatkowy

Numer NIP zgodny z § 27 a Prawo podatkowe: DE328273243

Odpowiedzialny za treść zgodnie z:

Pavel Schwindt
Carl-Benz-Straße 27
48734 Reken

Rozstrzyganie sporów UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do brania udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym / uniwersalnym organem arbitrażowym.

Ten nadruk dotyczy również następujących profili w mediach społecznościowych:
Źródła obrazu:
  • © Canva
  • © Pexels
  • © Flaticon